Home | Sitemap

Dnes

Spoločnosť AGROP PLUS, s. r. o. pôsobí na realitnom trhu aj ako klasická realitná kancelária.
Náš kolektív sa svojím serióznym prístupom, odbornosťou a vysokou profesionalitou postará o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu Vašej nehnuteľnosti. Sprostredkujeme kúpu, alebo predaj stavebných pozemkov aj poľnohospodárskych pozemkov.
Spolupracujeme s mnohými hypotekárnymi poradcami a pomôžeme zabezpečiť hypotekárne úvery prostredníctvom certifikovanej spoločnosti pre nehnuteľnosti, ktoré realizujete cestou našej spoločnosti.
Naša spoločnosť zadáva vypracovať znalecké posudky popredným znalcom a odhadcom. Pri oceňovaní veľkých projektov spolupracujeme s Inštitútom oceňovania v Bratislave. Naša spoločnosť oceňuje poľnohospodárske pozemky, na ktoré vypracuje aj znalecké posudky.
Spolupracujeme s významnými architektonickými kanceláriami.

Dlhoročnými skúsenosťami získanými v praxi je stále hlavným nosným programom spoločnosti AGROP PLUS, s. r. o. zastupovať developerské spoločnosti pri kúpe, predaji a prenájme v nových developerských projektoch. Tieto spoločnosti začíname zastupovať pred zahájením výstavby projektu. Počas výstavby projektu naša spoločnosť zabezpečuje predaj, alebo prenájom jednotlivých častí projektu, alebo celku až do ukončenia výstavby. O klientov sa staráme počas celej výstavby projektu až po jeho odovzdanie do užívania. Spoločnosť AGROP PLUS, s. r. o. následne zabezpečuje prevod nehnuteľností na jednotlivé fyzické, alebo právnické osoby aj zo zápisom v Katastri nehnuteľností. Po zápise vlastníctva v katastri nehnuteľností zabezpečujeme preberanie nehnuteľností do užívania jednotlivých vlastníkov preberacími protokolmi.
Vizitkou našej odbornosti a profesionality sú naše dosiahnuté úspechy v tejto oblasti a zrealizované stavby na území Bratislavy, ale aj v iných mestách Slovenskej republiky. Zrealizované stavby Vám predstavujeme na našej stránke v Referenčných stavbách.
Realitný softvér backOFFICE®